Официјална Програма

——————————————————
Петок, 24.12.2021 / 20:00ч
——————————————————

1. Велигденски Јајца / Белгија / Н. Кипенс / 2021 / 14’02”

2. Навозанде, музичарот / Франција / 2020 / Р. Риахи / 15′

3. Стекхаус / Словенија / 2021 / Ш. Чадеш / 9’30”

4. Г-дин. Практичен / Полска / 2020 / M.Пониделски; Д. Литвињак / 10’00”

5. Сè уште се сеќавам / Унгарија / 2021 / Ф. Чилтон / 6’32”

6. Ох, не! / Русија / 2021 / И. Максимов / 5’36”

7. Целата Земја / Австрија / 2021 / M. Кајм, Б. Хешар / 13’35”

8. Соништа во полето / Франција / 2020 / М. Гујди, М. Сири / 8’41”

9. Мојата баба Матилда / Мексико / 2021 / M. A. Борха / 10’45”

10. Врана / Грузија / 2021 / С. Катамашвили / 7′

11. Ова останува меѓу нас / Велика Британија / 2020/ Л. Мох – Сах / 7’47”

12. Ти не си Киви / Естонија / 2020 / М. Савелева / 5’31”

——————————————————
Сабота, 25.12.2021 / 20:00ч
——————————————————

1. Враќање / Аргентина / 2021 /Х. Д. Херера / 11’28”

2. Другаде / Германија / 2021 / С. Кубус / 6’00”

3. Слушај тато! / Русија / 2021 /О. Полиектова / 12’00” 

4. Ирис / Хрватска / 2021 / Л. Бузанчиќ / 8’14”

5. Дона Бела / Словачка / 2021 / Е. В. Чупорд / 2’56”

6. Ова само полошо станува / 2021 / M. Негари / 7’36”

7. Сувенир, сувенир / Франција / 2021 / B. Дубоа / 15’00”

8. Ноќ / Палестина / 2021 / A. Селех / 15’57”

9. Приказни од барот / Германија / 2021 / С. Волф / 3’27”

10. Портретот / Полска / 2021 / M. Барилски / 9’21”

11. Затворена / Грција / 2021 / С. Кикалу / 2’58”

12. Вресок за мраз / Турција / 2021 / E. Ајтемуш / 4’02”

13. Ѕвер / Чиле / 2021 / H. Коварубијас / 15’00”