„Двајца се караат, сите губат“ – работилница за деца

Работилница за анимација наменета за деца од 8 до 14 години.

Ментори: М-р Маријана М. Симовска и Илчо Симовски

Техника на анимација: цртеж на рака со компјутерска доработка во After Effects

Време: Работилницата се одржува два дена (1 и 2 декември) со почеток од 15:00 часот.

Локација: Кинотека на Македонија.

Потребно е пријавување во инбокс на сите заинтересирани.

Учеството е бесплатно.