45 години Македонски Анимиран Филм

САБОТА, 03.12.2016 / 18:00 ч

 

1. Бело Топче

Анимиран филм, Македонија / 1977 / 4′
Режија и анимација: Дарко Марковиќ


2. Рака

Анимиран филм, Македонија/ 1980/ 11′
Режија и анимација: Дарко Марковиќ


3. Отпор

Анимиран филм, Македонија/ 1978/ 7′
Режија и анимација: Боро Пејчинов


4. Феникс

Анимиран филм, Македонија/ 1976/ 11′
Режија и анимација: Петар Глигоровски


5. Љубовна Приказна

Анимиран филм, Македонија/ 1982/ 3′
Режија и анимација:Делчо Михајлов


6. Човекот што не сакаше да умре

Анимиран филм, Македонија/ 2015/ 11’19”
Режија: Гоце Цветановски


7. Народен Фронт 12

Анимиран филм, Македонија/ 2012/ 10’02”
Режија: Иван Ивановски


8. Алерик

Анимиран филм, Македонија/ 2013/ 15′
Режија: Вук Митевски


9. Кружно патување на Марето

Анимиран филм, Македонија/ 2013/ 9’45”
Режија: Жарко Иванов


10. Девојката што паѓа

Анимиран филм, Македонија/ 2015/ 10′
Режија: Владимир Лукаш