Распоред

АНИМАКС СКОПЈЕ ФЕСТ #13

24- 26 НОЕМВРИ 2022      КИНОТЕКА НА МАКЕДОНИЈА

24 Ноември
Четврток
25 Ноември
Петок
26 Ноември
Сабота
9.30ч
ПРОЕКЦИИ ЗА ДЕЦА – АНИМИРАНИ ФИЛМОВИ
10.00ч
ПРОЕКЦИИ ЗА ДЕЦА – АНИМИРАНИ ФИЛМОВИ
12.00ч
ПРОЕКЦИИ ЗА ДЕЦА – АНИМИРАНИ ФИЛМОВИ
11.00ч
ПРОЕКЦИИ ЗА ДЕЦА – АНИМИРАНИ ФИЛМОВИ
19.30ч
ВТОР ДЕН ОФИЦИЈАЛНА СЕЛЕКЦИЈА НА АНИМАКС
14.00ч
ПРОЕКЦИИ ЗА ДЕЦА – ФИЛМОВИ ОД ДЕЦА ЗА ДЕЦА
19.30ч
ОТВАРАЊЕ / ПРВ ДЕН ОФИЦИЈАЛНА СЕЛЕКЦИЈА НА АНИМАКС
17.00ч
ПРОМОЦИЈА НА ЗБИРКА ПОЕЗИЈА „ВКРСТУВАЊА“ НА ЃОРЃИ ТОДОРОСКИ
19.30ч
ТРЕТ ДЕН ОФИЦИЈАЛНА СЕЛЕКЦИЈА, ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБЕДНИЦИ