Правила

СТАТУТ
НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИОТ ФЕСТИВАЛ ЗА АНИМИРАН ФИЛМ
„АНИМАКС СКОПЈЕ ФЕСТ“ 2018

 

ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Осмото издание на Меѓународниот фестивал за анимиран филм „Анимакс Скопје Фест“ ќе се одржи во Скопје, Република Македонија од 22 до 24 ноември 2018 година.

2. Фестивалската програма се состои од следните секции:
– Отворен интернационален натпревар за анимиран филм
– Тематски секции и специјални проекции

3. Организатор на „Анимакс Скопје Фест “ е Аурипигмент продукција од Скопје, во соработка со Здружението на граѓани Креативен Центар Тинтири-Минтири. Овој фестивал е поддржан од Агенцијата за Филм на Република Македонија, Градот Скопје и други партнери.

4. Филмови во официјална конкуренција можат да поднесат уметнички школи, продуцентски компании, филмски институции, самостојни уметници и други компетентни лица.

5. Начин на пријавување:
Пријавување преку пошта:
Апликантите треба задолжително да го пополнат формуларот за пријавување поставен на фестивалскиот сајт http://animaxskopjefest.mk и да го испратат на официјалната мејл адреса на фестивалот animaxmacedonia@gmail.com. Исто така апликантите треба да испратат потпишана верзија од формуларот заедно со анимираниот филм по пошта на следната адреса: За Анимакс Скопје Фест 2018 ул. Венијамин Мачуковски 17/1-1, 1000 Скопје, Република Македонија.
Апликантите треба задолжително да испратат:
– Испечатен и потпишан формулар
– Дигитално видео од анимираниот филм во HD формат
– Краток синопсис од филмот (максимум 300 карактери)
– Кратка биографија на режисерот (максимум 300 карактери)
– 3 фотографии од филмот во висока резолуција
– 3 фотографии од режисерот во висока резолуција
– Англиска дијалог листа

Он-лајн пријавување:
Апликантот задолжително треба да го пополни и испрати формуларот поставен на веб страната на фестивалот. Апликантот треба да го постави анимираниот филм на сервер и да обезбеди линк за симнување. Линкот се внесува во апликацијата поставена на фестивалскиот сајт.
Сите пристигнати материјали остануваат во сопственост на архивата на фестивалот, без оглед на тоа дали филмовите се одбрани за официјалниот натпревар или не.
Фестивалот прифаќа апликации и преку некои филмски платформи (Film Freeway, Click For Festivals, FilmFreeway и др).

6. Фестивалот не наплаќа учество при поднесување на филмовите. Трошокот за поштенските услуги и обезбедување на материјали за процесот на селекција е на товар на апликантот. Пратените материјали не се враќаат.

7. Кој може да учествува:
Пријавените филмови за официјална конкуренција можат да бидат направени во било која техника на анимирање, завршени по 1 јануари 2017 година и претходно да не биле пријавени на Анимакс Скопје Фест. За да бидат разгледувани, филмовите треба да бидат пријавени во една од следните категории:
а) кратки анимирани филмови
б) долгометражни анимирани филмови (над 45 минути)
в) анимирани филмови за деца

8. Формати
Пријавените филмови мораат да бидат испратени како HD дигитaлно видео (минимална резолуција 1920X1080 видео формат H.264). Фестивалот не прифаќа 35 мм или Бетакам SP како примерок за прикажување.

9. Селекторот заедно со фестивалскиот борд ќе ги објават резултатите од селекцијата и ја формираат листата на филмови во официјална селекција.

10. Краен рок за праќање на пријавите и видео материјалите е 20 септември 2018 година.

11. Апликантите се задолжени за официјален превод на англиски на пријавените филмови на Фестивалот.

12. Меѓународниот фестивал за анимација „Анимакс Скопје Фест“ формира интернационална жири комисија назначена од Организаторот, која ќе ги додели следните награди: – ГРАН ПРИ / Златна тула – Втора награда / Сребрена тула – Трета награда / Бронзена тула за секоја категорија.

13. Награди кои не се вклучени во Правилникот, а кои потекнуваат од приватни лица, институции и организации, можат да бидат доделени по договорот со Организаторот.

14. Филмовите одбрани во официјална конкуренција можат да бидат прикажувани повеќе од 3 пати за време на Фестивалот.

15. Носителите на филмовите во селекција, го отстапуваат без парична надокнада, правото на Фестивалот да користи содржини од филмот на промотивни материјали за фестивалски публикации (печатени материјали, веб-сајтови и сл.) и за промоција на Фестивалот во сите медиуми, како и за ТВ прикажување поврзано со фестивалот.

16. Продуцентите на филмовите во официјална конкуренција се сложуваат да се организираат додатни прикажувања на нивните филмови организирани по завршувањето на Фестивалот во Македонија и во странство, со цел промоција на фестивалската програма.

17. Пријавувањето на филм на Фестивалот ќе значи прифаќање на фестивалскиот статут.

18. Организаторите на Фестивалот ќе одлучат за сите работи што не се опфатени со овој Статут.